Arcelia & Tosca, hösten 2008

Tosca på sin fönsterplats.

Spaning!

Arcelia vill också vara med!

Bra försök...