Rasstandard - Italiensk Vinthund

 


Rasstandard

ITALIENSK VINTHUND
(Piccolo Levrieri Italiano)
Grupp 10
FCI-nummer 200

Originalstandard 1989-11-27
FCI-Standard 1992-09-04; engelska
SKKs Standardkommitté 1998-05-26
Ursprungsland/ hemland: Italien
Användningsområde: Sällskapshund, kapplöpningshund.
FCI-Klassifikation: Grupp 10, sektion 3.

Bakgrund/ändamål:

Den italienska vinthunden härstammar från små vinthundar, som förekom vid faraonernas hov i det antika Egypten. Via Grekland, där rasens existens bekräftas av en mångfald avbildningar på vaser och skålar, kom rasen till Italien i början av 400-talet f Kr.
Sin främsta utveckling fick den italienska vinthunden under renässansperioden vid hoven. Det är inte ovanligt att italienska vinthundar återfinns på målningar av stora mästare från Italien och andra länder.

Helhetsintryck:

Italiensk vinthund skall vara högbent och kvadratisk. Till formen påminner den om en greyhound eller sloughi i miniatyr. Rasen kan stå modell för begrepp som grace och förnämitet.
Viktiga måttförhållanden:
Kroppslängden skall vara densamma som, eller något mindre än, mankhöjden. Skallens längd skall utgöra hälften av hela huvudets längd. Huvudets längd kan uppgå till 40% av mankhöjden.

Uppförande/karaktär:

Rasen skall vara reserverad, tillgiven och foglig.

Huvud:

Huvudet skall vara långsträckt och smalt. Längden kan uppgå till 40% av mankhöjden. Skallens och nospartiets plan skall vara parallella.

Skallparti

Skallen skall vara flat. Skallpartiets längd skall utgöra hälften av hela huvudets längd. Partiet under ögonen skall vara väl utmejslat.

Stop

Stopet skall endast vara mycket svagt markerat.
Nostryffel, nostryffeln skall vara mörk, helst svart, med vida näsborrar.
Nosparti, nospartiet skall vara spetsigt.

Läppar

Läpparna skall vara tunna och strama. Läppkanterna skall vara mycket mörkt pigmenterade.

Käkar/Tänder
Käkarna skall vara långsträckta och förhållandevis kraftiga i relation till hundens storlek.Tänderna skall vara friska och sluta i ett komplett och regelbundet saxbett.

Kinder

Kinderna skall vara torra.

Ögon
Ögonen skall vara stora och uttrycksfulla med mörk iris och pigmenterade ögonkanter. De får varken vara utstående eller djupt liggande.

Öron
Öronen skall vara mycket högt ansatta, små och tunna. De skall vara vikta i längdriktningen och bäras liggande tätt an mot nacken och halsens övre del (rosenöra). Vid lystring reses öronen till hälften medan spetsen hålls vågrätt åt sidan.

Hals:

Halsen skall vara konformad och av samma längd som huvudet. I profil skall halsens övre kontur vara lätt välvd. Övergången till manken skall vara tvärt markerad. Halsen skall vara muskulös. Huden på halsen skall vara torr, tunn och utan löst halsskinn.

Kropp:

Kroppslängden skall vara densamma som, eller endast något mindre än, mankhöjden.

Överlinje
Överlinjens främre del skall vara plan, men rygg - ländpartiet skall vara välvt. Ländpartiets välvning skall harmoniskt övergå i det starkt sluttande korset.

Manke

Manken skall vara tämligen väl markerad.

Rygg

Ryggen skall vara välmusklad och plan i sin främre del.

Ländparti

Ländpartiet skall vara välvt.

Kors

Korset skall vara brett, muskulöst och starkt sluttande.

Bröstkorg

Bringan skall vara smal och djup. Bröstkorgen skall nå ned till armbågarna.

Svans

Svansen skall vara lågt ansatt och tunn även vid roten samt gradvis avsmalnande mot spetsen. Den övre delen av svansen skall bäras hängande rakt ner, medan den undre delen skall vara uppåtböjd. Svansen skall vara så lång att den når något över höftbenskammen
när man för den mellan bakbenen och upp mot höften.

Extremiteter:

Framställ: Frambenen skall vara raka med torr muskulatur. Benstommen skall vara mycket fin.

Skulderblad

Skuldrorna skall endast vara lätt sluttande, med väl utvecklad, torr och tydligt framträdande muskulatur.

Överarm

Vinkeln mellan skuldra och överarm skall vara mycket öppen och parallell med kroppens medellinje.

Armbåge

Armbågarna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.
Frambenens längd, mätt från marken till armbågen, skall endast något överstiga avståndet mellan armbågen och manken. Benen
skall vara helt raka sedda såväl framifrån som från sidan.

Underarm

Framifrån sedd skall mellanhanden vara en obruten fortsättning på underarmens vertikala linje.

Mellanhand

Från sidan sett skall mellanhanden vara lätt vinklad.

Framtassar

Framtassarna skall vara små och nästan ovala med höga, väl knutna tår. Trampdynorna skall vara pigmenterade. Klorna skall vara svarta eller mörka beroende på pälsfärgen samt med hänsyn tagen till att vit färg är tillåten på tassarna.

Bakställ:

Bakifrån sedda skall bakbenen vara raka och parallella.

Lår

Låren skall vara långa och torra. De skall ha väl markerade men ej alltför välutvecklade muskler.

Underben

Underbenen skall vara synnerligen väl vinklade med fin benstomme och tydligt framträdande muskulatur.

Has/Mellanfot

Has och mellanfot skall vara placerade i förlängningen av en tänkt lodrät linje från sittbensknölarna och neråt.

Baktassar

Baktassarna skall vara mindre ovala än framtassarna, för övrigt som framtassarna.

Rörelser:

Rörelserna skall vara fjädrande och harmoniska, inte höga steppande frambensrörelser (s k hackneyrörelser). Galoppen skall vara snabb med påtaglig spänst.

Hud:

Huden skall vara tunn och stram på alla delar av kroppen utom på armbågarna där den inte skall vara fullt så stram. Huden på halsen skall vara torr, tunn och utan löst halsskinn.

Päls:

Pälsstruktur, pälsen skall vara kort och fin över hela kroppen utan minsta tendens till behäng eller fransar.
Färg
Pälsfärgen skall vara enfärgat svart, grå, skiffergrå eller isabella i alla tänkbara nyanser. Vitt är tillåtet endast på bringan och tassarna.

Storlek/vikt:

Mankhöjd, hanhund och tik: 32-38 cm
Vikt, hanhund och tik: max 5 kg

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
- Passgång som ständig gångart
- Höga steppande frambensrörelser, s k hackneyrörelser
Diskvalificerande fel:
- Påtaglig konvergens eller divergens mellan skallplan och nosplan
- Helt eller till hälften avpigmenterad nostryffel
- Konkav eller konvex nosrygg
- Sporrar på bakbenen
- Svans som bärs över ryggen
- Flerfärgad päls
- Vit pälsfärg förutom på bringan och tassarna (se ovan)
- Mankhöjd som understiger 32 cm eller överskrider 38 cm, hos hanhund såväl som hos tik
- Över- eller underbett
- Blå ögon
- Total avsaknad av pigment på ögonkanterna
- Svanslöshet, medfödd eller beroende på kupering

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Källa: http://www.sriv.se/