Qvickelyckans Kennel - Lena Svedin-Larsson, Skålldal 340, 442 96 Kode tel. 0303-541 64  E-mail   © 2007